Parafia pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim ul. Farna 4 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 052-388-24-19

Telefon do parafii

602-286-407

Wezwanie do chorego

parafia.sepolno@gmail.com

adres email parafii

Małżeństwo

wooden cross in hand with focus on the cross

MAŁŻEŃSTWO

Sakrament w służbie komunii

 

(KKK 1601) „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolickim jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela (por. Mt 19, 6; Mk 10, 9).

Przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego obejmuje trzy etapy:

 1. przygotowanie dalsze – wychowanie w rodzinie i udział w katechizacji,
 2. przygotowanie bliższe – katecheza przedmałżeńska roczna (lub skrócona – obejmuje 10 konferencji).
 3. przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna, odbywana po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej zapowiedzi (obejmuje rozmowę z duszpasterzem oraz konsultację w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego).

 

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Datę i godzinę  zawarcia Sakramentu Małżeństwa rezerwować można z rocznym wyprzedzeniem.

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa załatwia się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Narzeczeni ponadto przedkładają następujące dokumenty:

 1. Metrykę chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego doręczeniem) z zapisem o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 2. Dowód osobisty
 3. Ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej
 4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
 5. W sytuacji małżeństwa konkordatowego (małżeństwa kanonicznego, które pociąga za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim) narzeczeni zobowiązani są także przedłożyć w parafii w trzech egzemplarzach zaświadczenie od kierownika USC z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to jest ważne 3 miesiące od dnia jego wydania (w dniu zawierania ślubu w kościele zaświadczenie musi być ważne)
 6. Akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 7. Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców
 8. Wdowiec lub wdowa – odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania
 9. Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania
Closeup of cross