Parafia pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim ul. Farna 4 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 052-388-24-19

Telefon do parafii

602-286-407

Wezwanie do chorego

parafia.sepolno@gmail.com

adres email parafii

Parafia pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim

Tak niech Kościół Twój aż po najdalsze krańce ziemi
Zbierze się w jednym królestwie Twoim,
Bo Twoja jest chwała i moc przez Jezusa Chrystusa na wieki!


Didache

Parafia pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – 12.05. 2024. 

1. 1. Nabożeństwo majowe odprawiamy w ciągu tygodnia oraz w sobotę i
niedzielę po Mszy św. wieczornej.
2. Dzisiaj w naszej parafii dzień Pierwszej Komunii św. dzieci. Uroczystość
odbędzie się o godz. 9,30 (dzieci ze szkoły nr 3 ) oraz o godz. 11,30 (dzieci ze
szkoły 1 oraz ze Zboża i Wiśniewy). Dzieci zbiorą się na placu przed kościołem o
godz.9,15 i 11,15. Po powitaniu nastąpi wprowadzenie do kościoła.
3. Od poniedziałku do piątku dzieci pierwszokomunijne będą uczestniczyły we
Mszy św. w swoich strojach komunijnych. Na godz. 16,30 zapraszamy dzieci ze
szkoły nr 3; na godz.. 18,00 dzieci ze szkoły nr 1 oraz ze szkoły w Zbożu i
Wiśniewie.
4. Zbliża się uroczystość Bożego Ciała. Zapraszamy chętne dziewczynki do
sypania kwiatów w procesji na próbę 21 maja (we wtorek) o godz. 16,00.
5. W tym roku procesja w Boże Ciało przejdzie ulicami Farną, Hallera, Nowy
Rynek, Wojska Polskiego, Hallera i Farną na powrót do kościoła. Ołtarze
prosimy przygotować na ul. Hallera, Nowy Rynek, Wojska Polskiego i przy
kościele.
6. W przyszłą niedzielę kończy się czas spowiedzi wielkanocnej.
7. Próba dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania będzie w piątek
24 maja po Mszy św. wieczornej. Młodzież uczestniczy we Mszy św. o godz.
18,00. Obecność obowiązkowa!
8. W dniu 8 czerwca odbędzie się XXIX Piesza Pielgrzymka Dekanatu
Sępoleńskiego do Górki Klasztornej. Wymarsz z placu przy kościele w
Więcborku o godz. 8,00, Msza św. w Górce Klasztornej o godz. 14,00. Na
powrót do domu będzie podstawiony autobus. Chętni, którzy udadzą się na
pielgrzymkę ze Sępólna także będą mogli dojechać do Więcborka autobusem –
koszt 10,- zł. Zgłaszamy swój udział w kancelarii parafialnej.
9. Zapraszamy młodzież na ogólnopolskie spotkanie w Lednicy 1 czerwca.
Wyjazd o godz. 9,15 spod Straży Pożarnej. Koszt 60,- zł. Zapisy u Ks. Mateusza.
10. W minionym tygodniu w naszej parafii pożegnaliśmy śp. Krzysztofa
Orzechowskiego, pogrzeb odbył się w poniedziałek; Dariusza Stramę, pogrzeb
odbył się we wtorek; Iwonę Borlik, pogrzeb odbył się w środę; Danutę
Burkiewicz, pogrzeb odbył się czwartek. Pogrzeb śp. Elżbiety Sokulskiej l. 81 z
ul. Targowej odbędzie się w poniedziałek o godz. 10,00. Wieczny odpoczynek

*************************************************************************************

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki
Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia
ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją
dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w
łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej
kwestii.
„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter
istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest
niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także
niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać
między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości
ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan
Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może
popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i
godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w
sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet
przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który
stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o
podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś
odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając
wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]
Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z
dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego
prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może,
samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne
słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w
jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w
początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem».
Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj
odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i
ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą
mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle
związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).
W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich
wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze
Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach
pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 2 maja 2024