Parafia pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim ul. Farna 4 89-400 Sępólno Krajeńskie
tel. 052-388-24-19

Telefon do parafii

602-286-407

Wezwanie do chorego

parafia.sepolno@gmail.com

adres email parafii

Służba liturgiczna

Parafia pw. św. Bartłomieja w Sępólnie Krajeńskim

Służba liturgiczna

Służba liturgiczna to nic innego jak bycie ministrantem. W powszechnej internetowej encyklopedii Wikipedii, ministranta definiuje się jako osobę posługującą przy celebracji Mszy Świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentaliów takich jak pogrzeby, nabożeństwa itp.. Ministrant to osoba świecka. Po okresie próbnym jest uroczyście przyjmowany do grona Służby Liturgicznej poprzez błogosławieństwo do tej funkcji. Jednak niezależnie jaką by definicję przytoczyć, nie będzie ona obejmowała wszystkiego, czym ministrant się zajmuje. Posługa to nie tylko ”występ” podczas Mszy św. ale i odpowiednia postawa na co dzień. Dawanie przykładu, ale i zgłębianie wiedzy i własnej wiary w Jedynego Boga.

Stroje ministrantów są różnorodne, lecz powinny być zatwierdzone przez biskupa. Wzorem, przewidzianym przez księgi liturgiczne jest alba, lub komża.

Kandydaci na ministranta mają oddzielne spotkania przygotowawcze po to, by nauczyć się nazw pojęć oraz posługi. Po za tym, raz w tygodniu odbywa się zbiórka wszystkich ministrantów, podczas której przygotowują się oni do poszczególnych uroczystości. Przygotowania są czasochłonne, ale ministranci mają także czas na relaks. Organizowane są mecze piłki nożnej, w których biorą udział ministranci wraz ze swym opiekunem Księdzem Ronaldem Ruks.

Obecnie w naszej parafii służy dwudziestu dziewięciu ministrantów, sześcioro z nich pełni także funkcję lektora, a jeden z nich jest ceremoniarzem.

Kim jest ceremoniarz? Jak to mówi sama nazwa, jest mężem ceremonii. Ceremoniarz jest więc stróżem świętych obrzędów, którego zadaniem jest pilnować obrzędów Kościoła Bożego na Ziemi, by mogły być sprawowane możliwie najpiękniej ku chwale Pańskiej. Czuwa on nad prawidłowym przebiegiem i zorganizowaniem liturgii. Jego posługa jest niezwykle ważna, gdyż odpowiedzialny jest on za to, by kapłan i jego asysta spełniała swe funkcje pięknie i poprawnie. Zatem musi być zawsze tam, gdzie jest potrzebny. Mistrza ceremonii słusznie więc nazwać można pierwszym sługą liturgii.

Lektor to chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. W Kościele Katolickim odczytuje lekcje z Pisma Świętego, nie Ewangelię. Kiedy nie ma diakona czy też kantora może zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny. Innym zadaniem lektora może być wniesienie Ewangeliarza podczas procesji na wejście, lecz tylko wtedy gdy nie ma diakona.